Juni 2018

Solid Wind Power er med til at gøre Grønland grøn

Vi er stolte af at være udvalgt af Grønlands Energiforsyning, Nukissiorfiit, som leverandør af én af to husstandsmøller til et forsøg, der skal få mere grøn energi i bygderne i Grønland.

Det er et enormt spændende projekt, fordi det Grønlandske klima er helt specielt med hensyn til sne, is og de temperaturer, som vores SWP-25kW-vindmølle skal operere under. Selvom det er første gang, vi opsætter en vindmølle i Grønland, håber vi, at det ikke bliver sidste gang.

Se hvordan vindmøllerne vil klæde det Grønlandske landskab på illustrationerne her: