Ringkøbing Fjernvarme

Ringkøbing Fjernvarme er det første fjernvarmeværk, der har indgået kontrakt med Solid energy. Det er aftalen, at Solid energy gennem det nystiftede datterselskab ”Ringkøbing Varmepumpe ApS”, skal producere årligt 30.000 MWh varme til Ringkøbing Fjernvarme.

Ringkøbing Varmepumpe Aps virker under varmeforsyningsloven som et ”Hvile-i-sig-selv” selskab, hvor alt overskud går til nedskrivning af varmepumpeløsningen. Ringkøbing Fjernvarme kan således overtage varmepumpeløsningen til nedskrevet værdi. Varmepumpen forventes at være helt afskrevet efter 5-6 år.

Løsningen vil de første par år anvende naturgas som drivmiddel. Alligevel reduceres CO2-udledningen med næsten 5.000 ton årligt, da varmen udvindes fra udeluft. Det er hensigten, at varmepumpeløsningen senere skal tilsluttes en eller flere vindmøller, hvorved 100% CO2 neutralitet opnås.

Skjern

I Skjern er opstillet Solid energys mindste løsning på ca. 340 kW. Det er en luft/vand varmepumpeløsning, der kan anvende både naturgas og el. Løsningen producerer rumvarme til ca. 9.000 m2 industri.

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab indgik kontrakt med Solid energy om en ny varmepumpeløsning i januar 2017, som i juni 2018 blev indviet. 

Løsningen er en luft/vand varmepumpeløsning, der både kan køre på naturgas og el. Varmepumpeløsningen skal producere både varme til Tønder Fjernvarmeselskab, men også proceskøling til SAPA Extrusion, der producerer aluminimumsdele til blandt andet bilindustrien.

læs mere