Kvalitet

Kvalitet er et vigtigt aspekt i Solid Energy´s daglige bestræbelser på at levere de bedste løsninger til alle kunder.
Vi er certificeret iht. DS/EN ISO 9001:2015 og har dermed forpligtet os til løbende at måle, evaluere og forbedre kundernes opfattelse af den leverede kvalitet.
Som udgangspunkt for vores kvalitetsfokus har vi en ambitiøs kvalitetspolitik, som forankres igennem opfølgning på konkrete kvalitetsmål og løbende forbedringer.

Sundhed

Vi prioriterer, at vores medarbejdere har en sund arbejdsplads. Vi værdsætter en velfungerende personaleforening og opmuntrer vores medarbejdere til at deltage i de interne sociale arrangementer, danne gode bæredygtige relationer for derigennem at styrke vores holdånd og virksomhedskultur.

Sikkerhed

Alle Solid Energy´s medarbejdere har ret til en sikker og risikofri arbejdsplads. Vi er forpligtede til at overholde lov- & myndighedskrav og sikre relevant uddannelse og træning af medarbejdere. Vi registrerer nær ved ulykker, gennemfører sikkerhedsrunderinger og drøfter løbende forbedringer ift. virksomhedens APV i en velfungerende sikkerhedsorganisation.
Vores sikkerhedsstandarder er altid tilgængelige for medarbejderne, når de skal udføre opgaver, der påkræver særligt sikkerhedsudstyr.

Miljø

Solid Energy har viden og værktøjer til beregning af virksomhedens CO₂-udledning. Vi arbejder målrettet på at reducere virksomhedens miljøpåvirkning igennem identificering af reduktionsmuligheder ud fra et faktabaseret datagrundlag. Vi definerer forbedringsmål indenfor prioriterede områder, som en del af en samlet handlingsplan