Nyt lovforslag


Nyt lovforslag berører ikke kunder, som har fået tilsendt brev om dispensation for manglende nettilslutning i 2015/2016. Det samme gør sig gældende for kunder som har fået tilsagsID. 

Fristen for opsætning/nettilslutning er dog 31-10-2017for møller med afregning kr. 1,5 og 2,5 pr. kWh.

Vi tilskynder derfor til, at man får igangsat sit mølleprojekt så hurtigt som muligt for at sikre sin opstilling og nettilslutning inden d. 31/10-2017.