Vores ekspertise er din ekspertise

Vi besidder en lang række tekniske og lovgivningsmæssige kompetencer, som vi stiller til rådighed for vores kunder.

Rådgivning

Vi tilbyder rådgivning inden for maskinsikkerhed og CE-mærkning. Det er vores erfaring, at det giver stor værdi for kunden at inddrage os tidligt i udviklingsfasen, så vi sammen kan finde den optimale løsning. Vi har opbygget vores ekspertise gennem mange års samarbejde med vindmølleindustrien og byggeindustrien.

Et andet specialområde for os er risikovurdering af nyt og ældre produktionsudstyr. Vi kan gennemføre en vurdering tidligt i idefasen, hvilket potentielt kan spare mange omkostninger, da det reducerer risikoen for problemer med sikkerhedslovgivningen senere. Men vi kan også rådgive og analysere eksisterende udstyr for at vurdere, om kravene er opfyldt.

Vi har mange års erfaring i sikkerhedsvurderinger og et dybt kendskab til Maskindirektiv 2006/42/EF.

Typisk begynder et projekt med et besøg hos kunden for at besigtige opgaven. Vi udarbejder derefter et løsningsforslag, som justeres på plads i tæt sparring med kunden. 

Vores CAD-system er SolidWorks. Vi håndterer alle gængse Solid-formater og sørger for at holde os ajour med den nyeste software. Vores ingeniører er højt kvalificerede og kan hurtigt visualisere forskellige løsningsmuligheder.

Dokumentation

Alt udstyr omfattet af Maskindirektivet dokumenteres med største grundighed. Der oprettes et teknisk dossier på hver enkelt ordre med tilhørende tegninger, beregninger, risikovurdering, betjeningsvejledning, og diverse certifikater på materialer, svejsekontrol, overfladebehandling og trækprøvning. Dokumentationen arkiveres efter gældende lovgivning, men kan følge produktet, hvis kunden ønsker det.

Test og prøvninger

Vi har stor erfaring med at udføre løftetest/trækprøvning efter DS/EN 13155. Det gælder udstyr beregnet til at løfte alt lige fra små byrder på 12 kg til større konstruktioner på op mod 30 ton. Alle test dokumenteres med billeder, og fuld sporbarhed arkiveres på hvert enkelt emne. Der udføres altid svejsekontrol på bærende elementer og løfteudstyr – dette varetages af eksterne partnere.

Specialister i løfteudstyr

Vores tekniske afdeling har stor erfaring og ekspertise i at designe funktionelt udstyr til specifikke løfteopgaver.

 

Eksempel: Ergonomi, sikkerhed og arbejdsmiljø

En typisk problemstilling opstår under montage, hvor en montør skal flytte og fastgøre et tungere emne. Af ergonomiske og sikkerhedsmæssige årsager må montøren ikke flytte på emner over 12 kg, og derfor kan der være behov for løfteudstyr. Måske kan standardudstyr bruges, men ofte er der behov for skræddersyet udstyr. Her træder vi til med vores ekspertise.

 

Eksempel: Når et svært emne ikke kan flyttes med standardudstyr

Vindmøller bliver større og større, og løfteudstyret skal dimensioneres efter de stigende krav. En kunde ønskede nyt løfteudstyr til at håndtere tårnsektioner. Vi udviklede en forstærket C-HOOK, hvor den endelige placering af anhugningspunkt og kontravægt blev bestemt under prøveløft ved kunden.

Specialister i arbejdsplatforme

Ingeniørerne og teknikerne i vores konstruktionsafdeling har mange års erfaring med at udvikle kundetilpassede arbejdsplatforme. De fremstilles primært i aluminium og kan være stationære eller mobile løsninger.

Sikkerhed og ergonomi

Vi holder os opdateret med de nyeste krav inden for maskinsikkerhed og ergonomiske konstruktionsprincipper for at sikre den bedste løsning for kunden.

Vores løsninger lever op til alle aktuelle krav til maskinsikkerhed med særlig fokus på funktionssikkerhed og ergonomi.

Hæve-/sænkefunktion på mobile arbejdsplatforme

Langt de fleste arbejdsplatforme har ikke en permanent plads og udstyres derfor med hjul og hæve-/sænkefunktion. Vi konstruerer typisk arbejdsplatforme, så de let kan flyttes af 1-2 personer uden brug af maskinelle kræfter.

Hæve-/sænkefunktionen kan være manuel eller automatisk. Vores løsninger kan være konstrueret med fjederfunktion, hydraulik, pneumatik og mekaniske aktuatorer.

Specialister i transportudstyr

Hos Solid production har vi mange års erfaring i at designe internt transportudstyr.

Transportudstyr til brug uden mekanisk kraftpåvirkning

Vi konstruerer konsoller og stativer til brug under fremstilling eller montage. Stativerne leveres typisk med med hjul eller gaffellommer efter de specifikationer, kunden ønsker.

Transportudstyr til brug med truck eller lastbil

Vi udvikler også transportrammer til specifikke emner med det formål at forenkle transport og reducere den plads, de optager. Løsningerne spænder vidt – fra transportpaller til svære emner, der ikke kan flyttes på europaller, til transportrammer, der kan forlænge anhængeren på en lastbil.

Specialister i produktionsudstyr

Vores tekniske afdeling har mange års erfaring med at udvikle specialmaskiner. De leveres altid CE-mærket i overensstemmelse med Maskindirektivet.

Til hver maskine udarbejdes et teknisk dossier indeholdende tegningsmateriale, beregninger, materialespecifikationer samt dokumentation på styring, henholdsvis el-, pneumatik- eller hydrauliske diagrammer.

Mekanisk drevne specialmaskiner

Under komplekse opgaver skitseres forskellige løsningmuligheder ud fra en kravsspecifikation, og den endelige løsning udvikles i tæt samarbejde mellem kunde, vores ingeniører og produktion.

Vi gennemfører altid test inden overlevering af udstyret, så kunden trygt kan tage maskinen i brug. Der medfølger altid betjeningsvejledning.

Hånddrevet produktionsudstyr

Nogle montageopgaver kræver specialdesignet udstyr. Konstruktionsafdelingen har mange års erfaring i at tilpasse eller konstruere helt nye værktøjer, der kan bidrage til sikre og produktive processer.