Fremtidssikrede varmepumper
til både gas & el

 

Vi har anvendt mange ressourcer på at udvikle en optimal varmepumpeløsning, der kan drives af både gas og el. Vores løsninger er standardmodeller, men effekt og effektivitet vil variere efter energikilde og afleveringstemperatur.

Standardløsninger

Kundetilpassede løsninger

Udvikling

Med varmepumper fra Solid energy garanteres

  • Højest mulig virkningsgrad
  • Garanteret effekt og effektivitet

Varmepumperne kan anvende alle energikilder; udeluft, spildevand, grundvand, sø- eller havvand etc.

Udeluft er måske den ringeste varmekilde, men den er tilgængelig alle steder. Kombinationen af høj effektivitet og mulighed for drift på gas giver dog konkurrencedygtige varmepriser. For eksempel producerer en gasmotordrevet luft/vand varmepumpe fra Solid energy varme til under 200 kr/MWh (ved 70°C afleveringstemperatur og en gaspris på 1,5 kr/m3).

Solid energy garanterer både effekt og effektivitet, når varmepumpens varmekilde og ønsket afleveringstemperatur er kendte.

Læs mere, hvad en varmepumpe kan.

Regulerbare luft/vand varmepumper

Vores gasmotordrevne varmepumper er designet med højest mulig COP og dermed lavest mulige varmepriser.

Varmepumperne har mulighed for drift på både gas og el, hvilket muliggør indpasning af VE i fjernvarmesektoren. Varmepumpen er dermed fremtidssikret, da driften kan optimeres efter de givne rammevilkår og markedspriser.

Med de to motorer, drevet af hhv. el og gas, får du altså mulighed for at vælge den energikilde, der på et givent tidspunkt kan producere den billigste varme.

Aktuel AW-produktprogram og energiberegninger

Solid energys standard produktprogram for luft/vand varmepumper fås fra ca. 0,2 MW til 2,1 MW varmeeffekt, målt ved 7°C udeluft og 70°C afleveringstemperatur.

Ønskes mere effekt, kan varmepumperne opstilles parallelt (modulopbygget) til den ønskede effekt uden at gå på kompromis med virkningsgraden.

Effekt og virkningsgrad er oplyst ved udetemperatur på 7°C, som også er den vægtede gennemsnitstemperatur i Danmark. Varmepumperne kan uden problemer levere varme ved kolde temperaturer, men virkningsgraden er selvfølgelig højest, når der er varmt. Varmepumperne kan selvfølgelig også levere 80°C hvis ønsket.

AW-produktprogram og energiberegninger

 

Væske/vand varmepumper

Vores gasmotordrevne varmepumper er designet med højest mulig COP og dermed lavest mulig omkostning til varme og/eller køling.

Varmepumperne har mulighed for drift på både gas og el, hvilket muliggør indpasning af VE til køling og/eller varmeproduktion. Varmepumpen er dermed fremtidssikret, da driften kan optimeres efter de givne rammevilkår og markedspriser.

Varmepumpeløsningerne er i opbygning ensartet med luft/vand varmepumperne. Det er samme komponenter og styresystem. Det er kun amoniak kølekredsen, der ikke er den samme. Luftkølerne er ikke nødvendige, da løsningerne typisk køler på en varmeveksler.

Aktuel LW-produktprogram og energiberegninger

Solid energys standard produktprogram for væske/vand varmepumper fås fra ca. 0,2 MW til 2,1 MW varmeeffekt, hvis der skal køles til 3°C og afleveringstemperaturen skal være 70°C.

Ønskes mere effekt, kan varmepumperne opstilles parallelt (modulopbygget) til den ønskede effekt, uden at gå på kompromis med virkningsgraden.

Effekt og virkningsgrad er oplyst ved køling af varmekilden til hhv. 3°C og 13°C. Varmepumperne kan uden problemer levere varme ved andre temperatursæt. Effekt og virkningsgrad afhænger derfor af varmekilden, samt hvor meget det er nødvendigt at køle denne.

LW-produktprogram og energiberegninger