Maj 2017


Vi har købt stort ind

De første 10, af i alt 80 luftkølere, blev leveret til den energi-fleksible varmepumpeløsning i Ringkøbing. De er store, men kan også levere varme til årlig produktion af 30.000 MWH med en effekt på 4,5 MW. Det er næsten en 1/3 af den nødvendige varme i Ringkøbing.

Varmepumpen er energifleksibel og kan drives af både gas og el. Når vinden blæser, og el er grøn og billig, kan den drives af el. Omvendt vil den anvende gas, når det ikke er tilfældet.
Store luft/vand til fjernvarme er et godt klimavenligt valg, hvor der ikke gås på kompromis med driftsøkonomi. Varmeprisen mere end halveres og den lave pris fremtidssikres ved energifleksibilitet mht. valg af drivmiddel.