Forretningsmodeller 

 

Solid energy arbejder med to overordnede forretningsmodeller. Vi sælger varmepumpeløsninger med garanti for leveringstid, effekt og virkningsgrad. Vi indgår ligeledes aftaler og finansiering af varmepumpeløsningerne. Det er ikke en leasing, men et samarbejde om varmeproduktion under varmeforsyningsloven.

Substitutionsprisen fratrækkes f.eks. 10%. (Er den aftalt rabat større eller mindre vil det give længere/hurtigere afskrivningshorisont)

 

01. Vi sælger vores løsninger med garanti og service/vedligholdelsesordning.

02. Vi sælger varme eller køling som en serviceydelse, dvs. at vi finansierer løsningen.

Salg af varme og/eller køling


Samarbejde om hvile-i-sig-selv selskab, som ejer varmepumpeløsning og sælger varme. Selskabet virker under varmeforsyningsloven.

Denne løsning er bl.a. anvendt i samarbejdet med Ringkøbing Fjernvarme.

Kunden driver anlæg, mens hvile-i-sig-selv selskabet har det økonomiske ansvar/risiko:

 

Fordel
Besparelse fra første dag, ingen tekniske eller finansielle risici

Ulempe 
Betaling for administration

Eksempel på varmesalgsaftale


10-årig varmekøbsaftale.

Varmepris følger kedelvarmepris/substitutionspris.

Substitutionsprisen fratrækkes 10%.

Variabel afskrivningstid for varmepumpe.

Når varmepumpe er afskrevet, reduceres varmeprisen yderligere iht. varmeforsyningsloven (forventeligt efter ca. 6 år).

Efter 10 år kan aftalen genforhandles, eller varmepumpen kan overtages til nedskrevet værdi (forventeligt nul kroner).

”Hvile i sig selv” selskab


"Varmeby Varmepumpe ApS" stiftes.

Selskabet opererer under varmeforsyningsloven som hvile-i-sig-selv selskab.

Selskabet ejes af Solid energy og eventuelt aftalte tredjeparter.

Andre ejere kan være energiselskab, fjernvarmeselskab etc.

Selskabet ”Varmeby Varmepumpe ApS” finansierer varmepumpeløsningen:

  • Lån i DGIF (Danmarks Grønne Investeringsfond) Solid energy har rammeaftale med DGIF.
  • Egenfinansiering og lån fra selskabets ejere.

Alt overskud anvendes til afskrivning af anlæg.

Gennemsigtig regnskabspraksis anvendes.

Energibesparelsen tilfalder selskabet ”Varmeby Varmepumpe ApS” og nedbringer nettoinvesteringen, der skal afskrives.